Poznáte webhosting?

Diskový priestor na výkonnom počítači Lenovo nepretržite pripojenom vysokou rýchlosťou do siete internetu sa nazýva webhosting. Slúži na umiestnenie súborov vašej www stránky, pokiaľ sa …

Internet banking

Internet banking je služba, ktorá poskytuje možnosť uskutočňovať domáce platobné príkazy, sledovať stav a pohyby na bežnom účte – všetko cez Internet pomocou bežného prehliadača …

INTERNET

Vo novom (deviatom) vydaní knihy Marketing Mangement z roku 1997 venuje Philip Kotler oprávnene zvýšenú pozornosť zmenám, ktoré do marketingu prináša výrazný rozvoj elektronických médií. …

Prečo zvoliť internet?

Dôvodov prečo zvoliť internet ako komunikačný prostriedok: ? Rozšírenie internetu v Slovenskej republike je v porovnaní s podobnými štátmi na dobrej úrovni ? Užívatelia internetu …