Virálny marketing

Základom interaktívneho virálního marketingu (viral marketing) je doteraz nepreskúmaná myšlienka s veľkým tvorivým potenciálom. Záleží však aj na stvárnení a voľbe vhodného formátu (text, audio, …

CRM

Riadenie vzťahov so zákazníkmi (Customer Relationship Management) je vytváranie a zlepšovanie vzťahov so zákazníkom predovšetkým prostredníctvom internetu a rozvoj nového spôsobu vzájomnej integrácie. Funkcie riadenia …