Marketing služieb

Služba Služba je akákoľvek činnosť alebo schopnosť, ktorú môže jedna strana ponúknuť druhej strane. Svojou podstatou je služba nehmotná a nevytvára žiadne hmotné vlastníctvo. Poskytovanie …

Okolie podniku

Okolie podniku prvky, ktoré na podnik pôsobia, ovplyvňujú ho a na ktoré podnik spätne pôsobí Marketingové prostredie – nekontrolovateľné faktory, ktoré obklopujú podnik Mikroprostredie – súbor …