Zvyšovanie návštevnosti webu

Návštevnosť webových stránok môžeme zvyšovať mnohými spôsobmi. Zvyšovanie návštevnosti webu znamená zvyšovať tieto zdroje návštevnosti: priama návštevnosť prirodzená návštevnosť z vyhľadávačov návštevnosť z externých liniek …

Virálny marketing

Základom interaktívneho virálního marketingu (viral marketing) je doteraz nepreskúmaná myšlienka s veľkým tvorivým potenciálom. Záleží však aj na stvárnení a voľbe vhodného formátu (text, audio, …

Internetový marketing

Internetový marketing je využívanie služieb internetu na realizáciu či podporu marketingových aktivít. Pozrite si definíciu internetového marketingu nástroje internetového marketingu a výhody a nevýhody internetového marketingu. …