Komunikácia a informácie

Komunikáciu vo všeobecnosti možno definovať ako obojstranný proces výmeny informácii. Cieľom komunikácie je dorozumieť sa. Mnohí ľudia sa snažili definovať proces komunikácie a teda aj …

CRM

Riadenie vzťahov so zákazníkmi (Customer Relationship Management) je vytváranie a zlepšovanie vzťahov so zákazníkom predovšetkým prostredníctvom internetu a rozvoj nového spôsobu vzájomnej integrácie. Funkcie riadenia …

Riziko v oblasti informatiky

Riziká v oblasti informatiky – význam a vážnosť týchto rizík rastie v súvislosti s využívaním počítačových sietí. S dôležitosťou informačných systémov do popredia vystupuje niekoľko …

Novodobý a moderný marketing

Nová filozofia marketingu vychádza z individuálnych potrieb zákazníkov. Zákazníci očakávajú vyššiu kvalitu výrobkov s individuálnymi úpravami podľa špecifických prianí. Menej vnímajú odlišnosť alternatívnych produktov a …

Marketingová informatika

Informačno-komunikačné technológie Informačné technológie sa v 21. storočí stali neoddeliteľnou súčasťou života. Každá oblasť života sa v posledných desaťročiach zmenila práve pod ich vplyvom, preto …

Ekonomika sietí

Aké charakteristiky ovplyvňujú mieru návratnosti pri kvantitatívnej regulácii rate-of-return? Model rate of return (miera návratnosti) je založený na podiele zisku v tarife, resp. v cene …

Videomarketing a digitálne video

Videomarketing je moderný spôsob komunikácie, ktorý charakterizuje vysoká afinita a nízke náklady. Cieľová skupina bude Vaše reklamy vyhľadávať. Vašu videoprezentáciu navrhneme, vytvoríme a vhodne umiestníme. …

Informácie, údaje, dáta

Informácie Slovo informácia pochádza z latinského slova „informo“ čo v preklade znamená prenášanie správ, oznámenie, ale aj znázornenie, opísanie niečoho. „Pôvodne pod informáciou bola chápaná …

Marketingové kanály a e-commerce

Marketingový distribučný kanál sú ľudia a organizácie zainteresované v procese sprístupňovania produktu (na distribúciu) na použitie alebo spotrebu pre konečného zákazníka alebo sprostredkovateľa Marketingové kanály …