Priamy marketing

Priamy marketing je integrovaný marketingový systém, ktorý používa jeden alebo viacej médií na dosiahnutie merateľnej odozvy zákazníkov, alebo uskutočnenie transakcie z akéhokoľvek miesta. Náklady na …

Druhy direct marketingu

Druhy direct marketingu – druhy priameho marketingu: Horňák: ? Direkt mail (poštovou zásielkou) ? Distribúcia na adresu ? Telemarketing ? DM využívajúci masovokomunikačné prostriedky (inzeráty …

DIRECT MARKETING

Cielený, priamy (relačný) marketing, vychádzajúci z čo najpresnejšej segmentácie trhu, zameranie na presný segment a jasne deklarovanú optimálnu pozíciu, predstavuje v súčasnosti veľmi dynamicky sa …