Priamy marketing

Priamy marketing je integrovaný marketingový systém, ktorý používa jeden alebo viacej médií na dosiahnutie merateľnej odozvy zákazníkov, alebo uskutočnenie transakcie z akéhokoľvek miesta.

Náklady na jeden kontakt (v klesajúcom poradí):
– Osobná obchodná návšteva
– Semináre, výstavy
– Osobný list
– Predajný salón, priestor
– Veľký inzerát v Zlatých stránkach
– Telefonické objednávanie
– Hromadné telefonické objednávky
– Priame zásielky
– Výberové média
– Hromadné oznamovacie prostriedky

Elektronické nakupovanie

Uplatnenie elektronického nakupovania v marketingovej teórii a praxi (3)
– Umožňuje, aby sa ceny menili rýchlejšie
– Zmena (zníženie) počtu marketingových sprostredkovateľov v maloobchode
– Posilnenie informačnej a oslabenie presvedčovacej funkcie inzercie

Databáza zákazníkov

Databáza zákazníkov je organizovaný súbor dôležitých dát o jednotlivých zákazníkoch alebo obch. partneroch, ktorý je aktuálny prístupný a využiteľný na plnenie marketingových úloh.

Využívanie databáz firmami (4)
– Vyhľadávanie zákazníkov
– Rozhodovanie o zákazníkoch, ktorým je potrebné vytvoriť špeciálnu ponuku
– Prehlbovanie vernosti zákazníka
– Zasielanie ponuky na nový nákup

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥