Virálny marketing

Základom interaktívneho virálního marketingu (viral marketing) je doteraz nepreskúmaná myšlienka s veľkým tvorivým potenciálom. Záleží však aj na stvárnení a voľbe vhodného formátu (text, audio, …

Priamy marketing

Priamy marketing je integrovaný marketingový systém, ktorý používa jeden alebo viacej médií na dosiahnutie merateľnej odozvy zákazníkov, alebo uskutočnenie transakcie z akéhokoľvek miesta. Náklady na …