Marketingové ciele webu

Ciele webových stránok Medzi hlavné ciele internetových stránok patria: Tvorba image, budovania značky Poskytovanie základných informácií o firme Podpora predaja Priamy predaj Zákaznícky servis Public …

Internetový marketing

Internetový marketing je využívanie služieb internetu na realizáciu či podporu marketingových aktivít. Pozrite si definíciu internetového marketingu nástroje internetového marketingu a výhody a nevýhody internetového marketingu. …

Propagačný mix

Rozhodovanie o propagačnom mixe 1) Reklama Vlastnosti: – verejná prezentácia – prenikavosť – znásobená pôsobivosť – neosobný charakter 2) Podpora predaja Prednosti: – komunikácia – …

INTERNET

Vo novom (deviatom) vydaní knihy Marketing Mangement z roku 1997 venuje Philip Kotler oprávnene zvýšenú pozornosť zmenám, ktoré do marketingu prináša výrazný rozvoj elektronických médií. …