Marketingové cesty

Marketingové cesty sú súborom vzájomných závislých organizácií, ktoré sa podieľajú na procese, ktorý sprístupňuje používanie výrobku alebo služby spotrebiteľom. Prečo používame mrkt sprostredkovateľov Výrobcovia sú …