Funkcie distribúcie

  1. koordinačné funkcie- týkajú sa vytvárania rovnováhy medzi výškou ponuky daného produktu a objemom dopytu po ňom. Obsahuje nasledovné činnosti : zbieranie informácií o dopyte a ich odovzdávanie výrobcom, nadväzovanie kontaktov výrobcov s trhom, rozhodovanie o veľkosti výroby a jej umiestnení na trhu, uzatváranie transakcií kúpy a predaja
  2. organizačné funkcie- spočívajú v prispôsobovaní štruktúry ponuky k štruktúre dopytu v zmysle kvality

Obsahuje nasledovné činnosti : doprava, zušľachťovanie tovaru, skladovanie, obchodné spracovanie, zmena sortimentu z výrobného na obchodný, predaj výrobkov sprostredkovateľom a ďalším konzumentom, užívateľom

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥