Textová reklama a PPC

Formy textovej reklamy kontextová reklama (Google AdWords, Sklik, eTarget) platené zápisy vo vyhľadávačoch textový banner Platené odkazy – textová reklama Platené odkazy vo vyhľadávačoch sú …

Reklama v mobiloch

Mobilná reklama alebo reklama v mobiloch využíva k inzercii mobilné telefóny a ich pripojenie k internetu. Existuje niekoľko internetových služieb, ktoré sa reklamou v mobiloch …

5 M a reklama

5 M – poslanie (mission) – peniaze (money) – správa (message) – média (media) – hodnotenie (measurement) Ciele reklamy – informovať – pripomínať – presviedčať …