Poznáte webhosting?

Diskový priestor na výkonnom počítači Lenovo nepretržite pripojenom vysokou rýchlosťou do siete internetu sa nazýva webhosting. Slúži na umiestnenie súborov vašej www stránky, pokiaľ sa …

Moderné trendy vo svetovom marketingu

Trhy, na ktorých firmy pôsobia, sa neustále menia. Podobu ekonomiky pretvárajú základné sily: technológia, globalizácia, deregulácia, privatizácia. – Technológia je rozhodujúcim faktorom, ktorý utvára nielen …