Novodobý a moderný marketing

Nová filozofia marketingu vychádza z individuálnych potrieb zákazníkov. Zákazníci očakávajú vyššiu kvalitu výrobkov s individuálnymi úpravami podľa špecifických prianí. Menej vnímajú odlišnosť alternatívnych produktov a …

Public relations (PR)

PR (public relations) alebo práca s verejnosťou (styk s verejnosťou, vzťahy s verejnosťou, vzťahy k verejnosti) je nepriame propagačné pôsobenie charakterizované tým, že pasívnemu subjektu …