Umiestnenie reklamy na internete

Najčastejšie sa prúžková reklama objavuje v záhlaví www stránky. Dôvody sú prozaické: v ľavej hornej časti obrazovky je reklama najviac na očiach. Nie je možné ich prehliadnuť ani pri rôznych veľkostiach zobrazenia (podľa rozlíšenia monitoru). K ďalším často používaným plochám patrí tiež päta stránok, popr. Ich ľavá alebo pravá časť.

Reklamné odkazy je možné samozrejme umiestniť kdekoľvek na stránke. Avšak dôležitým faktorom je ochota užívateľa, čiže príjemcu, aby akceptoval množstvo vynútených reklamných informácií. Súčasne s tým je rozumné dbať na estetické začlenenie reklamných plôch do celkovej vizuálnej koncepcie stránky.

Ďalšia kategória, ktorá súvisí s umiestnením reklamných prúžkov, je tzv. cielená reklama. Podobne ako u iných druhov reklamy, aj na internete sa ceny reklamy zvyšuje s rastom jej účinnosti. A účinnosť reklamy vzrastá, ak je nasmerovaná na správnu cieľovú skupinu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥