Propagačný mix

Rozhodovanie o propagačnom mixe

1) Reklama
Vlastnosti:
– verejná prezentácia
– prenikavosť
– znásobená pôsobivosť
– neosobný charakter

2) Podpora predaja
Prednosti:
– komunikácia
– stimuly
– výzvy

3) Public Relations a publicita
Kvalitatívne prvky:
– vysoká vierohodnosť
– schopnosť zaujať kupujúceho
– zdôrazňovanie dôležitosti

4) Osobný predaj
Výhody:
– osobný styk
– kultivácia vzťahu
– odozva

5) Priamy marketing
Formy:
– adresné
– zákaznícky orientované
– aktuálne interaktívne

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥