Predaj ako priamy nástroj odbytu

Ako sa dajú naše výkony dobre predať?
§ ak ponúkame ojedinelý produkt s vysokým úžitkom pre zákazníka
§ zákazníci vedia o prednostiach našich výkonov
§ pri optimálnom využití možností firmy a predajcov

Zákazník hodnotí naše prednosti podľa:
o hodnoty výrobku
o vierohodnosti
o životných skúseností

Dôležité pri predaji je:
vedenie predaja – kontola obratu, kontaktov so zákazníkmi, vedenie a podpora spolupracovníkov
organizácia predaja – podľa veľkosti podniku a týka sa: nadväzovania kontaktov, ponuky, potvrdenie, plnenia objednávok a ich kontrola, rokovania, preverenie po splnení objednávky, starostlivosť

Bilancia pohybu zákazníkov – percento zákazníkov, ktorí od nás odídu, možnosti zabránenia tomu, stanovenia počtu nových zákazníkov, ktorých treba získať, aby sa paralyzovala migrácia

Proces predaja:
1. evidencia objednávok
2. definovanie fáz predaja a faktorov dôležitých pre zákazníka
3. samohodnotenie
4. opatrenia na zabezpečenie úspešnosti v budúcnosti

Predaj cez telefón a internet: dokonalý informačný systém, urýchlenie, zníženie nákladov, moderný a efektívny kontakt so zákazníkom, informácie o konkurencii

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥