Účel segmentácie trhu

Segmentácia trhu spočíva vo vhodnom rozdelení trhu na homogénne časti, trhové segmenty, ktoré sa stanú pre firmu cieľovým trhom so špecifickým marketingovým mixom. Neexistuje však absolútne či objektívne kritérium, ktoré hovorí, aké rozdelenie je vhodné a aký segment je homogénny. Preto segment možno definovať ako časť trhu, ktorú tvoria spotrebitelia s podobnými vlastnosťami, spotrebiteľským správaním a a nákupným rozhodovaním na danom trhu.

Segmentácia slúži predovšetkým na hlbšie poznanie trhu, na ktorom firma pôsobí, resp. mieni pôsobiť. Vo vzťahu k silnej konkurencii, vzniku, strate a modifikácii trhov, špecifickému dopytu sa segmentácia stáva nutnosťou, aby firma mohla byť konkurencie schopná.

Účel segmentácie trhu

  • uspokojenie potrieb zákazníka (produkt/služba „šitý na mieru“ zákazníka je ľahšie predajný)
  • efektívna marketingová komunikácia a voľba správnych distribučných kanálov
  • prispôsobenie produktu/služby zákazníkovi– výhodná cenová politika podniku
  • získanie konkurenčnej výhody
  • pružná reakcia na zmeny dopytu na trhu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥