Internet – Ako zlepšiť služby zákazníkom

Význam dokonale prepracovaného systému služieb zákazníkom vo vyspelých trhových ekonomikách stále rastie. V súčasnosti často platí, že kvalita služieb zákazníkom rozhoduje, či na trhu zvíťazíte vy alebo váš konkurent. K víťazstvu vám môže dopomôcť práve internet. Rovnaký internet môže byť však aj klincom do rakvy vašej firmy – to v prípade, že ho budete ignorovať. Služby zákazníkom môžu byť na internete dotiahnuté do dokonalosti, môžete informovať, radiť, ponúkať, vymieňať, ukazovať, predvádzať, vysvetľovať, predávať, nakupovať, vybavovať, riešiť problémy, atď., a to všetko písmom, slovom, statickým či pohyblivým obrazom. Ak chcete aj trojrozmerne.
Služby zákazníkom prostredníctvom internetu stavia svojou pohodlnosťou (nemusíte ani vstať od svojho osobného počítača) a jednoduchosťou (užívateľská prívetivosť je základom moderného internetu) systém týchto služieb na úplne novú úroveň. Pochopiteľne vytvárať systém služieb zákazníkom na internete má zmysel len vtedy, ak sú k nemu zákazníci pripojení. Na slovenskom internete zatiaľ preto nachádzame hlavne systémy služieb pre zákazníkov počítačových firiem alebo pre veľkoodberateľov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥