Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 3

8P

price
place
product
promotion
people
packaging
programing
partnership

Stratégie pre životné cykly

1. štátdium zavedenia
– stratégia rýchleho zberu
– stratégia pomalého zberu
– stratégia rýchleho prelínania
– stratégia pomalého prelínania
2. štádium rastu
3. štádium vrcholu – stratégia modifikovaného trhu, výrobku, mrkt mixu
4. štádium poklesu

Alternatívne stratégie umiestňovania v odbore

1. trhoví vodcovia
2. trhoví vyzývatelia
3. trhoví nasledovatelia
4. trhový výklenkári

5D umiestňovania

1. documenting
2. deciding
3. differentiating
4. designing
5. delivering

6 prístupov k umiestňovaniu

1. na základe špecifických rysov výrobkov
2. na základe výhod riešení problémov alebo potrieb
3. s ohľadom na špecifické príležitosti využitia
4. s ohľadom na kategóriu užívateľa
5. v konkurencii iného výrobku
6. pomocou vyčlenenia výrobku určitej skupiny

Požiadavky na marketingové ciele

1. špecifikácia podľa cieľového trhu
2. orientácia na výsledky
3. kvantitatívne
4. časovo vymedzené

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *