Vnútorné aspekty marketingu

  • finančné aspekty: finančná situácia podniku
  • technologické aspekty: inovačný potenciál podniku, kapacita prevádzkových zariadení, dostupné technológie, požiadavky na ochranu životného prostredia,…
  • organizačné aspekty: štruktúra podniku a riadenie ľudských zdrojov ovplyvňujúcich pružnosť a flexibilnosť riadenia, medziľudské vzťahy, spolupatričnosť a jednota záujmov zamestnancov smerujúcich k naplneniu cieľov podniku, …

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥