Úlohy komunikačného programu

  • identifikácia cieľovej skupiny, na ktorú bude úsilie zamerané,
  • stanovenie cieľov komunikácie, napr. podporiť umiestnenie produktu/služby, vyvinúť a posilniť značku a imidž, informovať zákazníkov o produkte/službe a jej základných vlastnostiach, presvedčiť zákazníkov ku kúpe, ponúkanú službu zákazníkom priebežne pripomínať
  • príprava správy – poznanie reakcie zákazníka: model AIDA (upútanie jeho pozornosti, vzbudenie jeho záujmu, pociťovanie priania a vlastnej akcie (nákupu)
  • výber komunikačného mixu – výber vhodných komunikačných nástrojov (osobná a neosobná komunikácia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *