STEP analýza

Analýza STEP- skúmanie faktorov pôsobiacich mimo organizácie a ovplyvňujúce činnosť podniku len málo kontrolovaným spôsobom.

 • S – sociálne faktory
 • T – technologické faktory
 • E – ekonomické faktory
 • P – politické faktory

Sociálne faktory:

 • vývoj populácie
 • vzdelanostná úroveň obyvateľstva
 • aspekty životného a kultúrneho prostredia,

Technologické faktory:

 • vývoj nových technológií
 • transfér technológií z výskumného prostredia, …

Ekonomické faktory:

 • ekonomický rast
 • vývoj inflácie
 • reálne príjmy
 • kúpna sila obyvateľstva, …

Politické faktory:

 • politické prostredie
 • legislatívne prostredie
 • metódy privatizácie, …

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥