Porterov model: 5 hrozieb z konkurenčného prostredia

Porterov model je založený na piatich silách, ktoré najviac ovplyvňujú konkurenčné prostredie v odvetví, a to

  1. riziko vstupu nových konkurentov
  2. stupeň súperenia medzi podnikmi umiestnenými v odvetví
  3. obchodná sila kupujúceho
  4. obchodná sila dodávateľov
  5. hrozba substitúcie produktov odvetvia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *