5 úrovní produktu

  • Jadro
  • Zakladný produkt
  • Očakavaný j. základný produkt a súhrn základných podmienok, ktoré zákazník očakáva
  • Rozširený ako nástroj diferenciácie ponuky, odlišujúci sa tzv. pridanou hodnotou k základnému produktu
  • Potencionálny zahŕňa všetky možné pridané vlastnosti a zmeny produktu, ktoré prinesú zákazníkovi úžitok

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥