Kroky efektívneho marketingového výskumného procesu

  • Definovanie problému a stanovenie výskumných cieľov
  • Špecifikácia potrebných informácií
  • Stanovenie metód zberu informácií
  • Vypracovanie projektu výskumu
  • Zber informácií
  • Spracovanie a analýza informácií
  • Prezentácia výsledkov výskumu

Formálne náležitosti dotazníka

  • Úvod, jadro – otazký všeobecne, zamerarané na daný problém, s viacerými možnsosťami, záver, poďakovanie za vyplnenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *