Riadenie ponuky produktov

  • Prijatie koncepcie produktu = základné zámery poskytovateľa
  • Príprava základnej ponuky produktov = hlavné, doplnkové a podporné produkty/služby
  • Príprava rozšírenej ponuky produktov = postup pri ponuke produktov, vzťahy medzi výrobcom/ predajcom a zákazníkom, dostupnosť produktov, …
  • Riadenie imidžu a komunikácia = podpora a posilnenie rozšírenej ponuky produktu= rozhranie medzi dvomi prvkami marketingového mixu – produktom a komunikáciou

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *