Základy marketingu a podstata marketingu

Marketing vznikol v USA ako odozva na výzvu priemyselne vyspelej ekonomiky, resp. ekonomiku prebytku a masovej spotreby, v ktorej ponuka prevládala nad dopytom a s ktorou sa táto krajina ako prvá stretla.

Marketing je vo všeobecnosti chápaný ako podnikateľská metóda, ktorá umožňuje podniku hľadať odbytový trh pre svoje produkty, vytvárať trh a systematicky sa o tento trh starať. Vychádza z presvedčenia, že ciele podniku môžu byť dosiahnuté iba vtedy, ak podnik dokonale pozná potreby a priania svojich zákazníkov, ktoré musí poznať lepšie a dôkladnejšie ako konkurencia.

Moderný marketingje dôležitým prvkom riadenia podniku s orientáciou na trh a každého zákazníka.

Účinný marketing prináša prospech nielen firme, ale aj zákazníkovi, lebo mu pomáha nájsť potrebný produkt v správnom čase, na správnom mieste a v akceptovateľnej cene.

Základné charakteristiky a úlohy marketingu:

  • Marketing ako úsilie pre dosahovanie cieľov podniku
  • Marketing ako cesta k dosiahnutiu spokojných zákazníkov
  • Marketing ako integrálna súčasť firemnej kultúry a systému spoločne zdieľaných hodnôt

Uspokojenie potrieb zákazníka – poznaním zákazníka

Dosiahnutie výhody nad ostatnými účastníkmi súťaže na trhu – poznaním konkurencie

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥