Vnútorné a vonkajšie faktory rozhodovania o cene

  • Interné faktory zahŕňajú marketingové ciele firmy, stratégiu marketingového mixu, náklady a organizáciu tvorby cien
  • Externé faktory zahŕňajú charakter trhu a dopytu, konkurenciu a ostatné faktory prostredia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥