Rozpočet marketingovej komunikácie (spôsoby tvorby a faktory)

Spôsoby tvorby marketingového rozpočtu

  • Podľa stanovených cieľov a reklamných médií
  • Podľa podielu z tržieb = rozpočet sa stanoví ako pomerná časť z tržieb na základe budúceho trendu predaja vyvolaného reklamou
  • Podľa konkurencie = objem rozpočtu dosahuje alebo prevyšuje rozpočet konkurencie, s cieľom udržať doterajší podiel na trhu
  • Podľa dostupných prostriedkov = rozpočet sa stanoví na základe prostriedkov, ktoré má organizácia na tento účel k dispozícii

Faktory vplývajúce na marketingový rozpočet

  • štádium životného cyklu produktu – nové produkty vyžadujú väčšinou väčší objem prostriedkov na získanie náklonnosti zákazníka,
  • podiel na trhu – produkty s vysokým podielom na trhu potrebujú viac komunikácie so zákazníkmi ako produkty s menším podielom,
  • konkurencia a presýtenosť marketingovou komunikáciou – trh s viacerými konkurentmi vyžaduje výraznejšiu marketingovú komunikáciu, čo spôsobuje zvyšovanie výdavkov,
  • frekvencia marketingovej komunikácie – čím sa zvyšuje potreba vyššej frekvencie komunikácie so zákazníkom, tým vo všeobecnosti stúpa rozpočet na marketingovú komunikáciu,
  • diferenciácia produktov – podobné produkty vyžadujú väčšiu komunikačnú podporu, aby sa rozlíšili

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥