Rozhodovanie o balení a značení

Balenie

Balenie predstavuje činnosti spojené s navrhovaním a výrobou krabíc alebo obalov na výrobky.

Poznáme 3 vrstvy obalov:

 • primárne balenie
 • sekundárne balenie
 • prepravné balenie

Hlavnou funkciou balenia je OCHRANA VÝROBKU. V súčasnosti sa považuje balenie za perspektívny marketingový nástroj. Dobre navrhnuté obalové materiály dokážu u zákazníka vzbudiť dôveru v hodnotu tovaru a pre výrobcu predstavuje významný propagačný prvok.

Obal ako marketingový nástroj

K využitiu obalu ako marketingového nástroja prispieva celý rad faktorov:

 1. Samoobslužný predaj. Stále väčší počet výrobkov sa predáva v supermarketoch, samoobsluhách a diskontných veľkopredajniach.
 2. Blahobyt spotrebiteľa. Rastúci blahobyt spotrebiteľa spôsobuje, že sú ochotní zaplatiť o niečo viac za svoje pohodlie, vzhľad, spoľahlivosť a prestíž lepšieho balenia.
 3. Imidž firmy a značky. Firmy si sú vedomé významu dobre navrhnutého balenia, ktoré prispieva k rýchlemu rozpoznaniu značky.
 4. Príležitosť pre inovácie.

Po návrhu balenia je nevyhnutné ho otestovať:

 • technické testy – či vydrží bežné prevádzkové podmienky
 • vizuálne testy – čitateľnosť textu a harmónie farieb
 • maloobchodné testy – či je obal dostatočne príťažlivý a vhodný pre manipuláciu
 • spotrebiteľské testy – zisťujú sa priame reakcie spotrebiteľov

Značenie výrobkov

Značenie je súčasť balenia. Predajca musí výrobky označiť etiketou.

Značenie výrobkov plní niekoľko funkcií:

 • identifikuje výrobok alebo značku
 • vyjadruje triedu výrobku
 • popis výrobku – z čoho sa skladá, kto, kde kedy výrobok vyrobil, dátum spotreby….

V súčasnosti je trend zvyšovať neustále nároky na značenie výrobkov, vyžaduje sa čoraz viac informácií o výrobkoch a výrobcoch na etiketách.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥