Kotlerov pohľad na marketingovú komunikáciu

Mix marketingovej komunikácie:
1. inzercia
2. podpora predaja
3. osobný predaj
4. PR
5. priamy marketing

Dôvody neobdržania správy:
• selektívna pozornosť
• selektívne skreslenie
• selektívne zapamätanie

Štádiá pripravenosti na kúpu
1. informovanosť
2. znalosť
3. obľúbenosť
4. preferencia
5. presvedčenie
6. nákup

Zostavovanie správy
1. Obsah správy
• racionálny apel
• emocionálny apel
• morálny apel
2. štruktúra správy
3. formát správy
4. zdroj správy
vlastnosti:
• odbornosť
• dôveryhodnosť
• obľúbenosť

Inzercia, vlastnosti
• verejná propagácia
• prenikavosť
• znásobená pôsobivosť
• neosobný charakter

Inzercia, funkcie
• budovanie povedomia
• budovanie pochopenia
• účinné pripomínanie
• navádzanie určitým smerom
• všeobecné poznanie
• opakované presvedčovanie

Kanály osobnej komunikácie
• vyberať vplyvné osoby a firmy a venovať im mimoriadnu pozornosť
• vytvoríme propagátorov názorov tým, že im poskytneme výrobok za veľmi výhodných podmienok
• pracovať prostredníctvom miestnych vplyvných osôb (DJ, predsedovia tried)
• využívať vplyvný osoby pri presvedčovacej kampani
• vytvoriť reklamu, ktorá má vysokú „konverzačnú“ hodnotu
• vytvoriť ústny komunikačný kanál pre podporu podnikania
• vytvoriť elektronický diskusný klub

Faktory ovplyvňujúce zostavovanie komunikačného mixu
1. druh trhu
2. stratégia tlaku verzus ťahu
3. štádiá pripravenosti zákazníka ku kúpe
4. etapy životného cyklu výrobku
5. umiestnenie firmy na trhu

5M
1. mission (poslanie)
2. money (peniaze)
3. message (správa)
4. media
5. measurment (meranie)

Faktory pri zostavovaní rozpočtu na propagáciu
1. etapa životného cyklu výrobku
2. podiel na trhu a spotrebiteľská základňa
3. konkurencia a šum
4. frekvencia propagácie
5. nenahraditeľnosť výrobku

Tvorba správy
1. Štýl:
• výsek zo života
• životný štýl
• fantázia
• nálada alebo image
• hudobný
• symbol osobnosti
• technická zdatnosť
• vedecké dôkazy
• doporučenie
2. Tón

Účinok reklamy a inzercie
• vplyv reklamy na zmenu značky
• vplyv okolia
• vplyv pozitívnych a negatívnych správ
• reklama a inzercia v porovnaní s podporou predaja

PR, marketingové ciele:
1. vzťah s tiskom
2. publicita výrobku
3. firemná komunikácia
4. lobbovanie
5. poradenstvo

PR, úlohy
1. pomoc pri zavedení nových výrobkov
2. pomoc pri premiestnenia výrobku v etape zrelosti
3. propagácia určitej kategórie výrobkov
4. ovplyvňovanie konkrétnych cieľových skupín
5. obhajoba výrobkov, ktoré sa dostali do konfliktu s verejnosťou
6. budovanie image firmy takým spôsobom, aby sa to priaznivo prejavilo na produktoch firmy

Komentáre k článku Kotlerov pohľad na marketingovú komunikáciu (2)

  1. RE Update:Cele je to zivy organizmus a firmy tiez maju cit (rozumej zyesml pre financne citenie), takze sa snazia, aby z toho este cosi bolo .A tiez ten projekt ma vlastny zivot, vlastnych ludi, ktori su ochotni zan bojovat aj bez podpory velkej firmy. Ak nie, vtedy projekt skutocne umiera.Aj tak je to ako vypustit maly zachranny cln v strede oceanu a povedat: My sme vas dostali do velkeho oceanu, ale odtialto uz musite sami.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥