Copywriting

Copywriting je písanie úspešných textov. Copywriter musí text napísať tak, aby si čitateľa udržal, presvedčil a primäl k akcii skôr, ako nakúpi u konkurencie.

Ľudia na internete dlhé texty nečítajú, ale skôr prezerajú, jazdia po stránke očami a hľadajú nejaký záchytný bod, ktorý ich zaujme (nadpis, zvýraznenie, zarážku).

Správne webové texty

Správne texty na webe musia byť:

  • stručné, jasné, výstižné
  • atraktívne, osobité, originálne
  • štruktúrované, členené
  • gramaticky správne
  • optimalizované pre vyhľadávače (SEO)
  • mať kľúčové oznámenia zvýraznené

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥