On-page faktory SEO

On-page faktory SEO sú faktory optimalizácie pre vyhľadávače, ktoré je možné ovplyvňovať priamo na vytváranej stránke. Medzi on-page faktory SEO patria:

Sémantický web

Sémantický web – Optimalizované stránky musia mať dobre spracovaný zdrojový kód. Dôležité je hlavne označovať správne jednotlivé prvky vo stránke.

Správny výber a hustota kľúčových slov

Správny výber a hustota kľúčových slov – Pre optimalizáciu stránok je potrebné zvoliť vhodné kľúčové slová, ktorými vás budú potenciálni zákazníci hľadať. Následne sa môžete pokúsiť o umiestnenie na popredných miestach vo vyhľadávačoch na tieto kľúčové slová.

Dĺžka zdrojového kódu

Dĺžka zdrojového kódu – Pri indexáciu stránok vo vyhľadávačoch je dôležité ponúkať kvalitný kód aj čo sa týka pomeru vlastného obsahu a ďalšieho HTML alebo XHTML kódu. Značkovacieho jazyka by navyše malo byť čo najmenej. Dôležité je mať na každej stránke vlastný obsah o dĺžke aspoň 200 – 250 slov.

Vnútorné odkazy

Vnútorné odkazy – Dôležité je vzájomné previazanie odkazov na jednom webe medzi sebou. Celý web musí mať prístupnú navigáciu nielen pre užívateľa, ale aj pre vyhľadávač. Pozor sa musí dávať hlavne na technológie akými sú JavaScript a alebo Flash.

Faktory SEO

Search Engine Optimization – SEO je možné ovplyvňovať na vlastných stránkach a na cudzích stránkach. Podľa toho poznáme:

  • On-page faktory SEO
  • Off-page faktory SEO

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥